Dewch i Ddathlu – Parti’r Jiwbili!

13:30, 5 Mehefin

Popeth am Ddim!

                                               Dewch i Ddathlu!

                                                 Parti y Jiwbili

                                    Plwyfi Llanwenog a Llanwnnen

  • Cyflwyno rhodd unigryw i bob plentyn yn Ysgol Dyffryn Cledlyn
  • Gemau Potes
  • Castell Bownsio
  • Cwrs Antur
  • Peintio Wynebau
  • Rhostio Mochyn a Salads
  • Cacennau
  • Diodydd
  • Hufen Ia

Y cyfan am ddim ichi ei fwynhau! Diolch i Gronfa Cymunedol y Loteri!