Eisteddfod y Sir

18:30, 3 Tachwedd

Rhan gyntaf yr Eisteddfod.  Cynhelir y cystadlaethau canlynol:

Dawnsio; Stori a sain; Stand Yp; Alaw Werin; Meimio i Gerddoriaeth