Eisteddfod y Sir

5 Tachwedd

Eisteddfod y Sir

Amrywiaeth o gystadlaethau unigol neu grŵp a gorffen gyda chystadleuaeth y Côr. Cynhelir seremoni cadeirio a choroni am 18.00.