Râs 10K Y Felinheli

19:15, 29 Mehefin

£17

Mae râs flynyddol y Felinheli yn ôl! Mae’r ras yn dechrau ac yn gorffen ar Ffordd Lan y Môr, Y Felinheli. Mae’n rhaid ichi gofrestru drwy ddilyn y ddolen isod. Diolch unwaith yn rhagor i garej Elim, Llangefni am eu cefnogaeth gyson.