Ffair Cynnyrch Lleol

17:00, 30 Mehefin 2022

Am ddim

Dewch i fwynhau gwledd o gynnyrch lleol, o fwyd a diod, i grefftau a nwyddau i’r tŷ.

Mae’r ffair flynyddol hon yn rhan o Ŵyl y Felinheli ac yn gyfle gwych i gefnogi busensau bach lleol yr ardal.