Ffair Nadolig | Christmas Fair

17:00, 25 Tachwedd

Am ddim

Noson siopa gyda nifer o stondinau amrywiol. Dadorchuddio murlun gan Adran Ffynnonddrain ac Oriel Odl. Eitemau gan blant yr adran a Chôr Tonic.

Am fwy o fanylion neu am restr llawn o’r stondinau cysylltwch gyda’r Atom neu Menter Gorllewin Sir Gâr.

An evening of shopping with various stalls. Unveiling of a mural by Adran Ffynnonddrain and Oriel Odl. Items by the adran’s members and Tonic Choir.

For more information or a full list of stalls contact Yr Atom or Menter Gorllewin Sir Gâr.