Ffair Nadolig

11:00, 11 Rhagfyr 2022

Am Ddim

 Amrywiaeth o stondinau.

Cyfle i brynnu anrhegion Nadolig.

Mynediad am ddim a cyfle i brynnu raffl gyda’r elw yn mynd tuag at gronfa ffenestri Newydd i Festri Capel Brynhafod.

Dewch I gefnogi ein busnesau lleol.