Ffair Nadolig Llandysul

14:00, 3 Rhagfyr 2022

Dewch i siopa yn siopau Llandysul.

Bydd stondinau Bwyd a Chrefft  yn y brif stryd.

Cerddoriaeth gan Gôr Gospel Gymunedol Llandysul, Côr y Brenin, a Stormus.

Sioe Bypedau (wrth ymyl yr Arcade).

Groto Siôn Corn yn Neuadd yr Eglwys. Rhaid archebu lle: 01559 363874

Bydd GERAINT LLOYD yn troi’r Goleuadau Nadolig ymlaen am 4.30yp!

Gorymdaith Siôn Corn a Llusernau

yn gadael y Llandysul Paddlers am 4.45yp. Gorymdaith gerdded yw hon. Os hoffech fod yn rhan o’r digwyddiad hwn, cysylltwch â ni ar y manylion isod. 

Cefnogwyd gan:

Cyngor Cymuned Llandysul 
Llandysul and Pont-Tyweli Ymlaen Cyf

Busnesau Llandysul, Pont-Tyweli a’r cyffiniau.

Diolch yn arbennig i’n holl wirfoddolwyr.