Ffair Nadolig Ysgol Gyfun Aberaeron

18:00, 24 Tachwedd 2022

Am ddim

Dewch i Ffair Nadolig Ysgol Gyfun Aberaeron yn neuadd yr ysgol.

Bydd yna dros 30 o stondinau gwahanol efo crefftau amrywiol a chynnyrch lleol. Bydd yna raffl fawr efo gwobrau gwych!

Croeso cynnes i bawb.