Ffair Nadolig

18:30, 22 Tachwedd 2022

Nos Fawrth 22ain o Dachwedd 6.30-8yh.

Neuadd Ogwen, Bethesda

Groto Siôn Corn

Tombola a Raffl

Stondinau cynnyrch lleol a chynnyrch y disgyblion

Croeso i bawb!

Dewch yn llu i gefnogi Ffair Nadolig Ysgolion Pen-y-bryn ac Abercaseg.