Ffotograffiaeth Ffon

13:30, 1 Rhagfyr

Gwetihdai Greadigol i Bobl Ifanc 

Ymunwch a Ni yng Ngweithdy Caffi Creu ac yn yr Academi Cyfleuon dros yr wythnosau nesaf. 

Cyfle gwych i ddatblygu sgiliau fforograffiaeth ac i ddylunio potel ddwr y gellir ei hailddenfyddio eich hyn. 

Gisda – Caernarfon (Swyddfa Bont Bridd)