Gofal ein Gwinllan

19:00, 28 Medi

Mae’r gyfres yn trafod cyfraniad yr Eglwys yng Nghymru i iaith, hanes a diwylliant Cymru. Bydd cyfres yr Hydref yn dechrau:

28 Medi – 7.00-8.30pm (Paned a chlonc 8.30-9.00pm)

Pynciau dan sylw:

Peter Bailey Williams a’r twristiaid – Yr Athro Mary-Ann Constantine

Rowland Williams, Ysgeifiog, a’r Gwyliedydd Yr Athro D. Densil Morgan

I gofrestru eich lle cliciwch ar y linc isod:

https://bit.ly/3K1UDMm

Am unrhyw fanylion pellach cysylltwch â Angharad.gaylard@stpadarns.ac.uk

Croeso cynnes i bawb