Groto Siôn Corn | Santa’s Grotto

17:00, 7 Rhagfyr 2022

£1 y plentyn | per child

Cyfle i gwrdd â Siôn Corn am sgwrs, llun ac anrheg.

A chance to meet Santa for a chat, photo and present.