Grotto Sion Corn – Cylch Meithrin Tregaron

11:00, 11 Rhagfyr 2022

£3

Bydd Cylch Meithrin Tregaron yn trefnu Grotto Sion Corn fel rhan o Farchnad Nadolig ‘Y Banc’ Dydd Sul yma. 

Cyfle arbennig i ddod i gymdeithasu fel cymuned, cymryd rhan mewn amryw o weithgareddau ac wrth gwrs cwrdd â’r dyn ei hun. 

Dewch i ymuno yn cyffro’r Nadolig!!!