Gwefan straeon lleol i fro Sion Cwilt?

19:30, 13 Ionawr

Ymunwch â ni ar Zoom am sesiwn syniadau, i drafod y posibilrwydd o greu gwefan straeon lleol i fro Sion Cwilt.

Croeso i bawb – yn sefydlwyr, cyfranwyr a darllenwyr!

Dilynwch y linc zoom ar waelod y dudalen i gyfrestru ar gyfer y digwyddiad.

[Mae hon yn un o 4 sesiwn sy’n cael eu cynnal gan Bro360 a IAITH, i gymunedau de Ceredigion yr wythnos hon]

bro.360.cymru