Gweud na i trais

10 Rhagfyr 2022

Cwrdd yn Sgwâr Guildhall Caerfyrddin am 4yh 10fed Rhagfyr. I godi ymwybyddiaeth rhag trais rhyw.  Mae Undeb y Mamau Esgobaeth Tyddewi yn mynd i gerdded trwy Sgwâr Nott a Heol y Brenin i Eglwys San Pedr.  Dewch gyda ni i dangos cefnogaeth i rai sydd wedi bod trwy drais.