Gwyl Brethyn Cartref

30 Gorffennaf – 6 Awst

Wythnos Eisteddfod Genedlaethol Cymru 30 Gorffennaf i 6 Awst

      Gwasanaeth Agoriadol Sul 31 Gorffennaf 2022 am 12yp

              Dan ofal Canon Philip Wyn Davies. 

               Datganiad gan Mr Huw Evans

      Gwasanaeth hanner dydd bob dydd o’r Eisteddfod. 

              Croeso cynnes i bawb i droi fewn.

                    Arddangosfa Brethyn Cartref. 

          Bydd y drysau ar agor o 11yb tan 4yp bob dydd.