Gwyl Gregynog – ‘Baffling’: Bela Bartok in Aberystwyth

14:30, 26 Mehefin

Am ddim i ddeiliaid cyngerdd

‘Baffling!’: Bela Bartok in Aberystwyth

Yn Aberystwyth ar 16 Mawrth 1922, rhoddodd Béla Bartók ei ddatganiad cyhoeddus cyntaf yn y DU. Gan mlynedd yn ddiweddarach, mae Cyfarwyddwr Artistig Gŵyl Gregynog yn ystyried y digwyddiad hynod hwn, a ddisgrifiwyd gan y Cambrian News fel digwyddiad oedd yn agor cyfnod newydd yng ngyrfa’r myfyrwyr cerddoriaeth yno, a chan yr Athro Walford Davies fel ‘Baffling!’

Yn Gyfarwyddwr Artistig Gŵyl Gregynog ers 2006, mae Dr Rhian Davies yn hanesydd cerddoriaeth Gymraeg ac yn Gymrawd er Anrhydedd Prifysgol Bangor.

Am ddim i ddeiliaid tocynnau cyngerdd Llyr Williams