Gwyl Gregynog – Llyr Williams 

16:00, 26 Mehefin

£25 (oedolion); £12.50 (ieuenctid sy’n 18 oed ac iau)

Edmygir Llŷr Williams ymhell ac agos am ei ddeallusrwydd cerddorol dwys, ac am natur fynegiannol a chyfathrebol ei ddeongliadau.

Ac yntau’n berfformiwr Beethoven sydd wrth fodd calon pawb, fe’i croesewir yn ôl i Ystafell Gerdd Gregynog am y tro cyntaf ers deng mlynedd, i berfformio rhaglen sy’n agor gyda’r Sonata ‘Pathétique’.

Yna bydd yn rhoi sylw manwl i gyfansoddiadau sydd â dylanwad caneuon gwerin arnynt, darnau gan Tchaikovsky, Béla Bartók a Peter Warlock.

Ymwelodd Bartók â Warlock yn ei gartref teuluol, Neuadd Cefn Bryntalch rhwng Llandysul (Powys) a Threfaldwyn, yn dilyn ei ddatganiad cyhoeddus cyntaf yn y DU, sef yn Aberystwyth ar 16 Mawrth 1922, ac mae datganiad Llŷr yn nodi canmlwyddiant y digwyddiadau hynod hyn.

BEETHOVEN

Sonata Rhif 8 in C leiaf, Op. 13 (‘Pathétique’)

BARTOK

Evening in the Country (10 Easy Pieces)

Bear Dance

No. 2 of 4 Dirges

A little bit tipsy (3 Burlesques)

Swineherd’s Dance (For Children)

TCHAIKOVSKY

Danse caractéristique (18 Pieces, Op. 72, No. 4)

EGWYL

BARTOK

6 Romanian Dances

WARLOCK

Folk-Song Preludes

BARTOK

Allegro barbaro

Rondo No. 1 (3 Rondos on Folktunes)

Sonata