Hystings Is-etholiad Ward Llanbed

19:00, 3 Hydref

Hystings Is-etholiad Llanbed.

Cyfle i holi’r ymgeiswyr.

Neuadd Lloyd Thomas, Prifysgol y Drindod Dewi Sant Llanbed.

Croesewir Cwestiynau o’r Llawn.

Trefnir gan Bapur Bro Clonc a gwefan Clonc360.