Iechyd meddwl yn y byd amaeth

12:00, 6 Awst

Am ddim

Sgwrs am broblemau iechyd meddwl yn y byd amaeth a gwybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

Panelwyr:

Geraint Lloyd
Melanie Owen (Ffermio)
Elen Williams (Sefydliad DPJ)
Aled Jones (NFU Cymru)
Carwen Davies (Undeb Amaethwyr Cymru)
Llinos Owen (Tir Dewi)
Cynrychiolydd o CFfI Cymru