CYD Llandysul

19:30, 19 Mai

Ydych chi dysgu Cymraeg? Eisiau ymarfer siarad?

Rydym yn grŵp o ddysgwyr Cymraeg sydd yn dod at ei gilydd i ymarfer  siarad Cymraeg gyda help gan bobl sydd yn fwy profiadol  ac yn siaradwyr Cymraeg iaith gyntaf.  Byddwn yn anelu at gael thema pob mis.

Ymunwch â ni am peint a sgwrs Nos Iau,  Mai 19eg  am 7.30yh yn Y Porth, Llandysul

Thema’r mis hwn: Anifeiliaid
ee eich fferfryn, eich anifail anwes, neu stori.

Ebost: cydllandysul@gmail.com am fwy o fanylion.