Y Llew Frenin

18:30, 14 Rhagfyr 2022

Oedolion £5 oed 12-18 £3 plant cynradd am ddim

👑🦁 Y Llew Frenin 🦁👑

Croeso mawr i bawb ymuno gyda ni i wylio cynhyrchiad Ysgol Syr John Rhys, Ysgol Mynach ac Ysgol Gymunedol Pontrhydfendigaid o’r Llew Frenin, nos Fercher y 14eg o Ragfyr ym Mhafiliwn Pontrhydfendigaid.