Marchnad Nadolig Bont

10:30, 20 Tachwedd 2022

Marchnad Flynyddol ’Dolig Bont gyda mwy na 50 o stondinau yn cynnwys nifer fawr o fusnesau bach lleol a thu hwnt.

Cyfle i gefnogu yn lleol ac i siopa Nadolig ym Mhontrhydfendigaid

Bydd Adloniant gan yr ysgol Sul a’r Ysgol a hefyd gan rhai o berfformwyr lleol.

Bydd holl elw’r digwyddiad ym mynd tuag at elusennau.