Naws y Nadolig

19:00, 18 Rhagfyr 2022

Gwasanaeth ysgafn yn y capel yn agored i’r gymuned gyntaf. Digonedd o gyfle i gyd-ganu carolau a mwynhau cyflwyniad gan blant yr Ysgol Sul. Croeso cynnes i bawb.

Paned a mins pei i ddilyn.