Noson Agored Ysgol Pontrhydfendigaid

05:30, 13 Gorffennaf

Noson agored Ysgol Gymunedol Pontrhydfendigaid!

Croeso i bawb, rhieni hen a newydd a ffrindiau’r ysgol.

Gweithgareddau o bob math i ddiddanu pawb: Barbeciw, Tombola, Raffl, Stondinau a digon o fwyd.

Dewch yn llu i ymweld a’n ysgol ni!