Noson Siopa Dolig Hwyr 

1 Rhagfyr 2022

Siopa Dolig Hwyr • Late Night Christmas Shopping

Cynnigion A Gostyngiadau Arbennig • Special Offers And Discounts

Cei Llechi Caernarfon • Caernarfon Slate Quay

Dydd Iau, Rhagfyr 1af • Thursday, December 1st.

Tan 7yh • Until 7pm