Parti Gardd GRAFT

12:00, 2 Mehefin

Prynhawn o hwyl i’r teulu cyfan yng ngardd GRAFT yr Amgueddfa, wrth i ni ddathlu’r haf.

Yn cynnwys:

Nodwch os gwelwch yn dda, mewn tywydd garw, bydd yr holl weithgareddau yn dod i mewn i’r Amgueddfa.