Penwythnos Dathlu Datblygu

19:30, 3 Mehefin – 15:00, 5 Mehefin

£20 am y penwythnos llawn ( neu talu ar y drws nos Wener a nos Sadwrn)

Nos Wener: 

7:30 pm Noson o Ffilmiau , Llwch ar eich sgrin yng nghwmni Emyr Williams o gwmni cyhoeddi Ankst. Theatr Cliff Tucker Prifysgol Cymru Llambed.

Dydd Sadwrn

4:00 yp Sesiwn Holi ac Ateb yng nghwmni Pat Morgan. Dewch â’ch atgofion o Datblygu! Venue Llambed ( Neuadd Fictoria)

7:30 pm Gig Dathlu Datblygu gyda DJ Patblygu, Hap a Damwain, Stuart Estell a mwy! Neuadd Fictoria fach

Dydd Sul – yn Aberteifi

10:45 (dechrau am 11:00) Taith Bywyd Dave gyda Malcolm Gwyon. Dechrau wrth y Pwll Nofio, SA43 IEH

am fwy o wybodaeth ewch i wefan www.paned.cymru

edrych ymlaen i’ch gweld chi yno! 🎉