Sesiwn Ariannu Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

11:00, 17 Mai

Oes gennych chi syniad am broject i gefnogi’ch cymuned?

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn cynnal sesiwn ariannu ar-lein – ymunwch hefo ni rhwng 11 a 12 ar yr 17eg i glywed mwy am grantiau sydd ar gael.

Bydd y sesiwn yn Gymraeg a bydd cyfle i chi ofyn cwestiynau. Cofrestrwch isod: