Sesiwn Arwyddo: Richard Holt

18:00, 26 Tachwedd

Am ddim

Bydd Richard Holt (Yr Academi Felys S4C) yn llofnodi copïau o’i lyfr newydd Y Dewin Melys yn noson siopa hwyr Adra, Parc Glynllifon.

Croeso i bawb – mynediad am ddim.