Sesiwn i blant gyda Caryl Lewis a Meinir Wyn Edwards

14:00, 28 Mai

Am ddim

Bydd Caryl Lewis a Meinir Wyn Edwards yn Gwisgo Bookworm, Aberaeron ar brynhawn Sadwrn 28ain o Fai gyda sesiwn i blant rhwng 9 a 12 oed!

Bydd hefyd cyfle i brynu copi o Hedyn wedi’i lofnodi.

Mae Hedyn gan Caryl Lewis add. gan Meinir Wyn Edwards ar gael nawr!