Sesiwn i blant gyda Caryl Lewis a Meinir Wyn Edwards

11:00, 28 Mai

Am ddim

Bydd Caryl Lewis a Meinir Wyn Edwards yn Siop y Pethe ar fore Sadwrn, 28ain o Fai gyda sesiwn i blant rhwng 9 a 12 oed!

Bydd hefyd cyfle i brynu copi o’r nofel newydd, Hedyn, wedi’i lofnodi.

Mae Hedyn gan Caryl Lewis, add. gan Meinir Wyn Edwards ar gael nawr!