Sesiwn Sefydlu Gwefan Fro i Ddyffryn Teifi

19:30, 3 Hydref

Mae cyfle wedi codi i Ddyfryn Teifi ymuno â rhwydwaith gwefannau Bro 360.Dyma gwahoddiad cyffrous i bawb sydd â diddordeb, ynghyd a chynrychiolwyr pob mudiad o fewn yr ardal i ymuno â ni ar Nos Lun, 3ydd o Hydref am 7:30yh yn Ffynnon (Yr Hen Feithrinfa), Llandysul er mwyn sefydlu’r wefan!