Sialens Adeiladwaith Mawr XL

12:30, 11 Awst

Galw holl egin beirianwyr!

Defnyddia dy sgiliau dylunio ac adeiladu i gwblhau sialens XL Wales.

Iau 11 Awst – Olwyn Fawr/Cylchfan

Gallu di ddylunio ac adeiladu olwyn fawr symudol neu gylchfan? Wyt ti’n gallu symud ef heb dy gefnogaeth?

Gallu di ychwanegu seddi hefyd? Os wyt wedi gwneud olwyn fawr cofia sicrhau nad yw’n wyneb i waered!

Defnyddir cit adeiladu K’NEX ar gyfer pob sialens.

Rho dy feddwl ar waith!

Cyflawnwyd gan XL Wales