Sioe Ddofednod Llanbed

10:00, 21 Rhagfyr 2022

Dosbarthiadau i’r:

– Twrci gorau dan 15 pwys

– Twrci gorau dros 15 pwys

– Hwyaden orau

– Cyw iar gorau

– Gŵydd orau

Drysau yn agor am 8yb a barnu yn dechrau am 9,30yb.

Anerchiad gan y Cyng Helen Thomas, Maer y Dref.

Beirniad: Milwyn Davies, Llanafan.