Sioe Gorsgoch a CFfI Llanwenog

10:00, 20 Awst

Dydd: Oedolion £4 / plant cynradd £1. Adloniant nos: £6

Sioe Amaethyddol, cynnyrch, ceffylau a hen beiriannau.

Adloniant nos: Elin (Cyw) am 7yh a Gwi Jones (Canwr) 9yh

Bwyd a bar ar gael. 

Dewch yn llu!