Siôn Corn yn ymweld a Cylch Meithrin Llanrug

11:00, 10 Rhagfyr 2022

Mae Siôn Corn yn dod i weld plantos Llanrug!
Cofiwch alw heibio!
6 cysgu tan fydd o yma!

Santa is coming to see the children in Llanrug!
Don’t forget to stop by!
6 sleeps until he’ll be here!