Y ’Steddfod yn gadael gwaddol yn lleol

11:45, 6 Awst 2022

Codi arian, codi hwyl, creu a denu’r di-Gymraeg…

Cyfle agored i rannu profiadau cymunedau Ceredigion o gynnal Eisteddfod Genedlaethol Cymru gyda chymunedau’r dyfodol, ac i ddiolch am gyfraniad y Cardis.

Yng nghwmni Gwion James (Ceredigion), Guto Dafydd (Llŷn ac Eifionydd), Gwenllïan Carr (yr Eisteddfod Genedlaethol) a chi.