Taith Sion Corn Bwrdd Crwn Caernarfon 2022

1 Rhagfyr 2022

1/12/22 – Iau – Penygroes

2/12/22 – Gwener  – Nebo, Llanllyfni, Talysarn, Nantlle

4/12/22 – Sul – Felinheli

5/12/22 – Llun – Hendre, Gallt y Sil, Segontium Rd

6/12/22 – Mawrth – Pontllyfni, Llandwrog, Saron, Dinas, Ffrwd Cae Du

7/12/22 – Mercher – Fron, Carmel, Groeslon, Maes Tryfan, Rhos Isaf

8/12/22 – Iau – Rhosgadfan, Rhostryfan, Cwm y Glo, Llanberis

9/12/22 – Gwener – Ceunant, Waunfawr, Caeathro, Gwel y Llan

11/12/22 – Sul – Maes Barcer, Dinorwig St, Vaynol, St Margret St William St

12/12/22 – Llun – Deiniolen, Brynrefail, Penisarwaun, Llanrug, Bro Rhythaill

13/12/22 – Mawrth – Maesincla, Twthill, Ael y Garth, Y Glyn, Ffordd Bethel, Cae Bold

14/12/22 – Mercher – Llanrug, Rhosbodrual

15/12/22 – Iau – Bethel

16/12/22 – Gwener – Cae Gwyn, Bangor Road

18/12/22 – Sul – Bontnewydd, Muriau Parc

Dilynwch Facebook ‘Caernarfon Round Table’ am ddiweddariadau!

https://www.facebook.com/CaernarfonRoundTable/