Taith tractorau a hen geir

11:00, 25 Medi

£15 y tractor

Taith tractorau a hen geir

  • £15 y tractor / car gan cynnwys cawl
  • gadael neuadd yr Eglwys, Llanllwni am 11y.b.
  • roliau bacwn ar werth cyn gadael

Croeso cynnes i bawb.