Taith Waunifor i Landysul

16:45, 5 Awst

£3

Taith Gerdded gyda grwp Croeso i Gerddwyr Llandysul a Phont-Tyweli.

Nos Wener Awst 5ed 2022 

Bws yn gadael y Llandysul Paddlers am 4.45yp.

Taith 5 milltir hawdd i gymhedrol o Waunifor nôl i Llandysul yn dilyn llwybr Taith Dyffryn Teifi.

Dim Cwn.
Bwyd os dymunir yn yr Half Moon, Pont-Tyweli wedi’r daith.

Oedolion £3.

Plant o dan 16 oed yn rhad ac am ddim.

Cysylltwch â Ron & Megan 01559 362736 am wybodaeth am y daith gerdded.