Tosh (PG)

18:30, 29 Mehefin

£6.50 i oedolion, £5 i blant a phensiynwyr

Ffilm ddogfen newydd sbon sy’n dilyn taith tîm Abertawe o waelod y bedwaredd adran i frig yr adran gyntaf o dan John Toshack.