Trip – Gwyl Fwyd a Chrefft Portmeirion

2 Rhagfyr 2022

£10 dwy ffordd

Trip siopa i Bortmeirion. 

Croeso cynnes i unrhyw un o Fethesda, Tregarth, Talybont, Rachub, Llanllechid, Gerlan & Mynydd Llandygai.