Mwy o Amser yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

10:00, 1 Mehefin 2023

Am ddim

Dewch i fwynhau ac archwilio Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn ystod ein horiau agor estynedig nos Iau cyntaf bob mis.

 

Gydag oriau agor estyngedig, bydd cyfle ychwanegol/cyfle arall i chi:

 

  • Gyfarfod am goffi yn yr amgueddfa.
  • Cymdeithasu gyda ffrindiau yn yr amgueddfa.
  • Mwynhau y celf yn yr amgueddfa.
  • Cwrdd â’ch hoff ddeinosor wyneb-yn-wyneb yn yr amgueddfa.
  • Crwydro drwy’r arddangosfeydd yn yr amgueddfa.

 

Mae mynediad AM DDIM i’r amgueddfa. Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yw eich amgueddfa chi, a’ch gofod chi i ymweld a’i fwynhau. Felly, dewch draw a gwnewch y mwyaf o’ch ymweliad.