Atgof o’r Sêr yn cael eu perfformio gan Bois y Gilfach a Chôr Tonic. 

Mwy o fanylion i ddilyn….