NID YW’R AWYR BELLACH YN DERFYN

13:00, 19 Mawrth 2023

Am ddim

Ewch ar daith ddramatig gyda’r cyflwynydd Andrew Lound yn ei sgwrs hudolus ar hanes teithio i’r gofod. Dyma stori fawr yr ugeinfed ganrif, am y ras rhwng gwledydd pwerus i gyrraedd y gofod. Mae’n ddigon posib y bydd yr 21ain ganrif yn nodi dechrau cyfnod newydd o deithio i’r gofod, pan fydd y dyn, y fenyw a’r plentyn cyffredin yn mentro y tu hwnt i’r cymylau. Cyflwyniad sy’n edrych ar y posibiliadau presennol o deithio i’r gofod a’r hyn y gall y dyfodol ei ddal, nawr nad yw’r awyr bellach yn derfyn.

Mae’r sgwrs hon i ddathlu 75 mlynedd o Gymdeithas Seryddol Abertawe!