Cariad yn Oes y Gin | Theatr Bara Caws

19:30, 10 Mawrth 2023

£14 | £13 | £12

Theatr Bara Caws yn cyflwyno

Cariad yn Oes y Gin 

Comedi dywyll am brofiadau pâr ifanc, bohemaidd a gwrthryfelgar wrth iddynt geisio bywyd newydd, anturus.

Dilynwn eu taith o’u cartrefi yng nghefn gwlad Cymru i ganol St. Giles yn ‘underbelly’ Llundain fawr.

“Comedi am ryddid sydd yma. Gofynnwn y cwestiwn: pa mor bell y dylem ni fynd i fynnu rhyddid, ac oes gennym ni’r hawl i rwystro rhyddid pobl eraill? Yn ystod oes o gyfnodau dan glo, cyfyngiadau a cholled, rydym i gyd yn profi ac yn archwilio ein perthynas â rhyddid, ac yn gofyn pwy sy’n haeddu rhyddid…a pwy sydd ddim?” (Chris Harris).

Canllaw oed 14+

Oriau’r Swyddfa Docynnau
Llun i Gwener

9:30- 16:30
01570 470697