Clwb Cynganeddu Caernarfon

20:00, 24 Ionawr 2023

£2 at gostau'r ystafell

Clwb Cynganeddu Caernarfon

  • bob yn ail nos Fawrth yn lownj y Clwb Hwylio
  • y noson gyntaf 8pm 24/1/23
  • arweinwyr amrywiol
  • y pwyslais ar greu a thrafod
  • croeso cynnes i bawb!*

*Am yr ychydig wythnosau cyntaf, bydd y sesiynau ar gyfer pobl sydd eisoes yn deall rheolau’r gynghanedd ac yn awyddus i ymarfer eu crefft. Byddwn ni’n ystyried dechrau sesiynau i ddechreuwyr pur yn nes ymlaen yn y flwyddyn.