Croendena | Cwmni Frân Wen

19:30, 14 Chwefror 2023

£15 | £14 | £13

Cwmni Frân Wen yn cyflwyno

Croendena 

Mae Nel yn 17 oed ac yn darganfod dihangfa yn y pyb ar ben yr allt sy’n llawn fflyrtio, rhagfarnau a lloriau sdici. Dyma stori ddigri a thorcalonnus am fywyd merch ifanc sy’n trio ffeindio’i thraed ynghanol unigrwydd gwledig.

Croendena yw cynhyrchiad diweddaraf y dramodydd ifanc Mared Llywelyn sy’n un o leisiau mwya’ cyffrous theatr Cymru.

Yn gomisiwn gan Frân Wen, mae’r fonoddrama yn cael ei chyfarwyddo gan Rhian Blythe.

Canllaw oed 14+

Oriau’r Swyddfa Docynnau
Llun i Gwener

9:30- 16:30
01570 470697